livnu.dk

DMI nedbørsmålinger – alt du skal vide om dem

Gå direkte til DMI Radar: https://www.dmi.dk/radar/

DMIs nedbørsmålinger kan være praktiske hvis man skal danne sig et hurtigt overblik over nedbørsforholdene over de næste par dage. Man kan både få et bud på hvordan nedbøren kommer til at udvikle sig de næste par timer, og hvad man kan forvente af nedbør i løbet af den kommende uge.

Hvad er nedbør?

Nedbøren er den samlede mængde af fortættet vanddamp der falder fra himlens skyer. Det kan være i form af sne, slud, regn, hagl eller isslag.

Sådan finder du udviklingen og overblik over nedbør

Hvis man skal se udviklingen for i dag og i morgen finder man på DMIs hjemmeside et overblik over nedbørsforholdene i de givne områder. Søger man fx på “Vejle” og klikker på bynavnet, vises en prognose over vejrudviklingen de næste to døgn. Her vises, på et diagram med blå søjler, den samlede mængde i timeintervaller.

Følg udviklingen for kommende uge

Hvis man skal se udviklingen i løbet af den kommende uge, kan man klikke ’yderligere’ til højre på “3-9 døgn”. Her kan man se vejrudviklingen for hele ugen. Nedbørsmængden vises på samme måde men i intervaller på 3 timer. Her kan man altså se hvordan regnen kunne se ud om 3 eller 4 dage.

Følge udviklingen for de seneste 24 timer

Skal man følge udviklingen de seneste 24 timer finder man under vejrarkivet en døgnrapport over den faldne nedbør i de forskellige landsdele målt i løbet af de seneste 24 timer. Nedbøren er målt i m.m, og i intervaller på 10 minutter. Man kan altså se hvor meget nedbør der er faldet i en periode på 10 minutter, og få et præcist overblik over udviklingen af nedbøren i løbet af den givne dag.

Øverst under menuen er der en orange bjælke som viser eventuelle ’varsler om skybrud’, snestorm eller andre former for voldsom nedbør. Klikker man til højre på “Se berørte områder” vises et landkort over hvilke dele af landet der er ramt.

Under den orange bjælke finder man en lyseblå bjælke som viser en kort meterologkommentar, fx “Køligere vejr i løbet af ugen, regn på vej hen over weekenden”

Nedenunder døgnprognose-diagrammerne kan man se et simpelt vejr-overblik over de næste 10 dage. Her kan man se den samlede mængde af forventet nedbør for den givne dag. Dagene er vist som enkeltvise bjælker, hvis man klikker på dem vises et overblik fra time til time.

Brug af DMIs app – simpel og overskuelig

Bruger man appen, er oversigten mere simpel og overskuelig. Her benyttes din placering til at vise det relevante område på forsiden. Nedbøren vises her i timeintervaller. Du kan ligeledes se et overblik over de næste 10 dage på de vandrette bjælker under dagsdiagrammet. Dem kan man ligeledes klikke på og få et mere uddybende overblik, time efter time.

Ud fra datoen vises et ikon som illustrerer den grundlæggende vejrtilstand. Fx betyder *blå lodrette søjler indeni en sky* at der kommer regn.

Her findes nedbørsvarslerne under bjælkerne for de kommende dage.

Et godt trick til når du skal læse nedbørsmålinger

Et smart trick: Vend telefonen vandret, hvilket automatisk viser en diagramprognose. Her vises den kommende nedbør på et søjlediagram. – Bemærk: det er de lyseblå søjler indenfor de grå søjler der illustrerer nedbørsmængden. Er telefonen ikke indstillet efter automatisk rotation kan man klikke på et ikon i øverste højre hjørne som ligner et diagram.

Hvis man gerne vil se nedbørsforholdet i andre byer, klikker man på søgeikonet og skriver fx “Silkeborg”.

På den måde kan man bruge DMIs nedbørsmålinger til at få et overblik over nedbøren i et givent område, i et givent tidsrum.

Gå direkte til DMI Radar: https://www.dmi.dk/radar/