livnu.dk

Sådan kan du tjekke DMI for storm

Gå direkte til DMI Storm: https://www.dmi.dk/varsler/

I Danmark er vi ret velsignede med et vejr, der trods alt er ret mildt. I modsætning til mange andre lande, oplever vi sjældent de helt store udsving i vejret. Det er dog ikke ensbetydende med, at vejret ikke kan blive voldsomt i Danmark. Det kan det sagtens. Blandt andet kan der komme en storm.

En storm er en voldsom form for vind, det i værste tilfælde kan gøre skader på både materialer og mennesker. Derfor foretrækker de fleste mennesker også at vide, hvornår der kommer en storm. På den måde kan du nemlig forberede dig bedst muligt. Her kommer DMI storm ind i billedet. DMI har nemlig en side, hvor du kan tjekke, hvorvidt der en storm, eller andre voldsomme former for vejr, på vej.

Hvad er en storm?

En storm er en form for vind, der både er kraftigere end kuling med svagere end en orkan. Rent teknisk har en storm en middelvindhastighed på mellem 24,5 og 32,5 m/sek.

Yderligere kan en storm også opdeles i to forskellige kategorier:

  • Storm
  • Stærk storm

En storm er karakteriseret ved vindstyrke 10, hvilket betyder en middelvindhastighed på mellem 24,5 til 28,4 m/sek. Derimod er en stærk storm karakteriseret ved en vindstyrke 11, der har en middelvindhastighed mellem 28,5 til 32,6 m/sek.

Når der er storm, vil der også opstå lange og brede bølger på havet med skum. Skummet vil placere sig i tætte striber. Nogle steder kan der komme lange brodsøer, hvor der er en udbredt skumdækning af havoverfladen. Det er især tilfældet, hvis der er opstået en stærk storm.

På land skaber en storm ofte store skader. Det kan både være på naturen såvel som bygninger. Eller mennesker, hvis disse ikke opholder sig et sikkert sted indendørs.

En storm kan også presse havet så meget, at det skaber en decideret oversvømmelse. Derfor er byer og områder, der er placeret tæt på kysterne typisk mere plagede af stormen.

DMI storm giver dig advarsler om storm og voldsomt vejr

Hvis du gerne vil have chanven for at gardere dig bedst muligt mod en storm, kræver det selvfølgelig, at du ved hvornår den er på vej. Det kan DMI storm hjælpe dig med. Når du går ind under ”Varsler” på DMIs hjemmeside, kan du se, om der er en storm på vej. I så fald vil DMI udstede et varsel.

Nogle gange udsteder DMI i stedet en risikomelding. Det er ikke et varsel, men derimod en melding om, at der er vanskeligt vejr på vej, som potentiel kan udvikle sig til decideret voldsomt vejr. Hvis det vanskelige vejr udvikler sig til et decideret farligt vejr, vil risikomeldingen blive ændret til et varsel.

Om de forskellige varseltyper

Når du tjekker DMI for storm, vil du kunne se, at hjemmesiden opererer med forskellige varselstyper. De er som følgende:

  • Voldsomt vejr (niveau 1)
  • Farligt vejr (niveau 2)
  • Meget farligt vejr (niveau 3)

Voldsomt vejr (niveau 1) kan have en betydning for dine omgivelser og eventuelle udendørsaktiviteter. Farligt vejr (niveau 2) kan desuden også forstyrre både trafik og forsyninger. Her vil myndighederne typisk udstede nogle retningslinjer, som du bør følge. Ved meget farligt vejr (niveau 3) kan vejrforholdende påvirke samfundets funktioner. Her er det særdeles vigtigt, at du følger myndighedernes råd.

Gå direkte til DMI Storm: https://www.dmi.dk/varsler/